Korszerű üzletviteli ismeretek

E-000658/2014/D002

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a hatékony kommunikációra, elsajátítják a vezetési alapismereteket, megismerik a vezetési stílusokat, funkciókat, tevékenységeket, az újfajta értékesítési technikákat, stratégiákat, képesek lesznek fejlesztési terv elkészítésére és nyomon követésére. A program célja mindezek mellett, hogy közvetve hozzájáruljon az ügyfél-elégedettség növeléséhez, a vállalkozási kultúra és image javításához, valamint a coaching-szemléletű vezetői tevékenység alkalmazásának ösztönzéséhez.

Elkötelezett vezetés (24 óra)

"Az Elkötelezett vezetés" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjen meg a képzésben résztvevő, amelynek segítségével a saját szervezeti egység elkötelezettségét és a teljesítmény mutatók összefüggéseit felismeri, eredményeit megérti,és prezentálni tudja a beosztottaknak. Ezen elsajátított ismeretek birtokában jobb és hatékonyabb együtt működést tud kiépíteni a beosztottakkal a teljesítmény fokozása érdekében.

A kooperatív munkaszervezés alapjai a saját szervezet tükrében (24 óra)

"A kooperatív munkaszervezés alapjai a saját szervezet tükrében" modul célja, hogy a képzésben résztvevő az elsajátított ismeretek felhasználásával saját szervezete működését fel tudja térképezni kooperatív szempontból. Az elsajátított ismeretek segítségével, és alkalmazásával megismerje a saját szervezet együttműködését meghatározó kommunikációs jellemzőket és ezek segítségével tökéletesítse és hatékonyabbá tegye a munkaszervezést.

Kooperatív munkaszervezés és szervezetfejlesztés a saját szervezeten belül (24 óra)

A "Kooperatív munkaszervezés és szervezetfejlesztés a saját szervezeten belül" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg a képzésben résztvevők, amelynek segítségével a vállalkozások önálló szervezetfejlesztési programot indíthatnak el a szervezet, kommunikáció, és az együttműködés területén.

A kooperatív munkaszervezés és szervezetfejlesztés eredményei és továbbfejlesztése (24 óra)

"A kooperatív munkaszervezés és szervezetfejlesztés eredményei és továbbfejlesztése" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg a képzésben résztvevők, amelynek segítségével a vállalkozások önálló fejlesztési programot indíthatnak el. A képzésben résztvevő az elsajátított ismeretek felhasználásával a fejlesztési terv megvalósítását nyomon tudja követni, felül tudja vizsgálni, ha szükséges módosítja.

Rugalmas foglalkoztatási kultúra (24 óra)

A "Rugalmas foglalkoztatási kultúra" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg a képzésben résztvevők, amelynek segítségével a mikro-, kis és középvállalkozások önálló szervezetfejlesztési programot indíthatnak el a rugalmas foglalkoztatás cégüknél történő bevezetése, illetve az esélyegyenlőség megteremtése céljából. A képzés elvégzésével, illetve az ismeretek alkalmazásával a képzésben résztvevő hozzájárulhat saját vállalata, illetve tanácsadóként más vállalatok szervezetfejlesztéséhez, továbbá a rugalmas foglalkoztatás és távmunka elterjesztéséhez hazánkban.

Projektmenedzsment (24 óra)

A "Projektmenedzsment" modul célja, hogy a képzésben résztvevők olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg, amelynek segítségével hatékonyan meg tudják valósítani a szervezetüknél folyó projektek tervezését, nyomonkövetését, felülvizsgálatát, és módosítását.

Az értékesítés tudománya (24 óra)

"Az értékesítés tudománya" modul célja, hogy a képzésben résztvevők olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetik az értékesítési folyamatot. Az elsajátított ismeretek felhasználásával a tárgyalás menetét számukra kedvező irányba tudják befolyásolni.

Ügyfélszolgálat és reklamáció kezelés (24 óra)

Az "Ügyfélszolgálat és reklamáció kezelés" modul célja, hogy a képzésben résztvevők olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetik az ügyfelek kiszolgálását, és az ügyfelekkel folytatott kommunikációt. A képzésben résztvevők elsajátítják azokat a technikákat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek a feszült helyzetek kezelésére. A megismert módszerek segítségével a telefonos kommunikáció lehetőségeit hatékonyabban tudják kiaknázni.

Konfliktusmenedzsment (24 óra)

A "Konfliktusmenedzsment" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg a képzésben résztvevők, amelynek segítségével fel tudják ismerni, illetve hatékonyan tudják kezelni a szervezetüknél előforduló konfliktusokat. A képzés elvégzésével, illetve az ismeretek alkalmazásával a képzésben résztvevő hozzájárulhat saját munkahelye, illetve tanácsadóként más vállalatok konfliktuskezeléséhez.

Teljesítménymenedzsment (24 óra)

A "Teljesítménymenedzsment" modul célja, hogy szakmai, módszertani és gyakorlati tapasztalatok felhasználásával olyan elméleti és gyakorlati módszertant ismerjenek meg a képzésben résztvevők, amelynek segítségével szervezetüknél hatékonyan be tudják tölteni a vezetői pozíciót. A képzés elvégzésével, illetve az ismeretek alkalmazásával a képzésben résztvevő hozzájárulhat saját munkahelye, illetve tanácsadóként más vállalatok teljesítményének fejlesztéséhez.