Korszerű számítástechnikai ismeretek felhasználóknak

E-000658/2014/D001

A program célja, hogy a képzésben résztvevő korszerű és átfogó számítástechnikai ismeretek birtokában, megfeleljen az információs társadalom elvárásainak. Elsajátítsa a számítógép, az operációs rendszer, a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentáció-készítő és adatbázis-kezelő programok használatát, megismerje az internet szolgáltatásait és annak felhasználási lehetőségeit és képes legyen elektronikus levelet küldeni, fogadni, a levelező programot hatékonyan használni.

Alapismeretek és operációs rendszer ismeretek (20 óra)

Az "Alapismeretek és operációs rendszer ismeretek" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő képessé válik a személyi számító-gépet használni, és elsajátítja az operációs rendszer felhasználói szintű ismereteit.

Szövegszerkesztés, kezdő (40 óra)

A "Szövegszerkesztés, kezdő" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő elsajátítja a szövegszerkesztő felhasználói szintű használatát, és képessé válik leveleket, valamint egyéb szöveges dokumentu-mokat létrehozni, szerkeszteni, formázni.

Internet ismeretek, elektronikus levelezés és csoportmunka (20 óra)

A "Internet ismeretek, elektronikus levelezés és csoportmunka" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő készségszinten elsajátítja az inter-net használattal és böngészéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat és szakkifejezéseket, megta-nulja a navigálás és információkeresés technikáit, valamint felhasználói szinten elsajátítja az elektronikus levelező-rendszerek (e-mail) használatát, és az e-mail-használattal kapcsolatos biz-tonsági előírásokat.

Táblázatkezelés, kezdő (40 óra)

A "Táblázatkezelés, kezdő" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő megérti a táblázatkezelés lényegét, és készségszinten elsajátítja a táblázatkezeléssel kapcsolatos felhasználói ismereteket.

Prezentáció készítés, kezdő (20 óra)

A "Prezentáció készítés, kezdő" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő elsajátítja a hatékony bemutatóhoz szükséges prezentáció létrehozásához és szerkesztéséhez szükséges ismereteket, és ezáltal képessé válik a prezentáció-készítő programok készségszintű alkalmazására, számítógépes prezentációk készítésére.

Adatbázis-kezelés, kezdő (40 óra)

Az"Adatbázis-kezelés, kezdő" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő elsajátítja az adatbázis-kezelés lényegét, valamint az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, és képessé válik a számítógépes adatbázis-kezelő program készségszintű használatára: képes létrehozni önállóan adatbázisokat, és képes azokban egyszerűbb műveleteket végezni.

Szövegszerkesztés, haladó (24 óra)

A "Szövegszerkesztés, haladó" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő képes lesz hatékonyan használni a szövegszerkesztői programot az alapszintet meghaladó módon, és olyan dokumentumokat képes elkészíteni, amelyek bonyolultabb tipográfiai, formázási és elrendezési megoldásokat, többek között táblázatokat, űrlapokat és grafikákat is tartalmaznak.

Táblázatkezelés, haladó-adatelemzési technikák (20 óra)

A "Táblázatkezelés, haladó-adatelemzési technikák" modul célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa a hosszú táblázatok gyors és prak-tikus kezelését, képessé váljon a táblázatokban található adatok elemzésére, a táblázat adataiból kimutatások készítésére, illetve a táblázat adatainak grafikus megjelenítésére a diagramok segít-ségével.

Táblázatkezelés, haladó-speciális elemek (20 óra)

A "Táblázatkezelés, haladó-speciális elemek" modul célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa az egyes kategóriákban található függvények használatát, megismerje ezen függvények felhasználási területeit, továbbá képessé váljon makrók létrehozására és kezelésére, űrlap elemek segítségével saját készítésű űrlapok létrehozására, sablonok készítésére és használatára.

Prezentáció készítés, haladó (20 óra)

A "Prezentáció készítés, haladó" modul sikeres elvégzésével a képzésben résztvevő képes lesz a kezdő szintet meghaladó módon és ismeretekkel hatékonyan alkalmazni a bemutató–készítő alkalmazást, megismeri az alkalmazásban lévő további lehetőségeket.

Adatbázis-kezelés, haladó (24 óra)

A programmodul célja, hogy a képzésben résztvevő az alap felhasználói szintet meghaladó módon képes hatékonyan dolgozni egy adatbázis-kezelő programmal, és képes a program által nyújtott lehetőségek kihasználására.