Rugalmas munkaügyi átvilágítás

A Topsec Informatikai és Oktatási Kft. konzorciumi partnerségben az EUPRO Projektmenedzsment Kft-vel és a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesülettel együtt összesen 141 906 450 Ft támogatást nyert el „Újraszervezés – Rugalmas munkaszervezeti átalakítások” című fejlesztésére.

Cégünk a GINOP-5.3.1-14-2015-00019 számú projekt keretéből 19 000 000 Ft értékben részesült. Ebből az összegből a toborzást követően 23 db kis- és középvállalkozás munkaügyi átvilágítása valósult meg abban a tekintetben, hogy a cégek alkalmasak-e a rugalmas munkaszervezési formák adaptálására. Az audit során közel 765 munkahely került górcső alá, melynek eredményét a vállalkozásonként elkészült Átvilágítási jegyzőkönyvek foglalják magukban. A rugalmas átszervezésekre vonatkozó teendőket a szintén céges szinten írt Átszervezési tervekben irányoztuk elő, megalapozva ezzel az auditált társaságok GINOP-5.3.1-16 pályázati konstrukcióra benyújtandó támogatási kérelmét.

A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési finanszírozásból 2015.08.01-2017.03.31. között valósult meg.
A támogatás intenzitása 100%.


GINOP-5.3.1-14-2015-00019 számú projekt


A munkaügyi átvilágítások eredményeként létrejövő Átszervezési tervek megvalósítását minden résztvevő és GINOP-5.3.2-16 projektet megvalósító vállalkozás esetében workshop keretében utánkövettük. A cégek vezetőivel az átszervezések és a projekt lebonyolítások tapasztalatait, illetve az ezekhez kapcsolódó jövőbeli tervekről beszélgettünk.

Az utánkövetésben a következő vállalkozások vettek részt: