A drogprevenciós feladatok ellátásához szükséges pedagógusi kompetenciák fejlesztése

Tanfolyam, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 23/29/2015)

A közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok és a munkájukat segítő köznevelési alkalmazottak számára átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a pszichoaktív szerhasználat és az addikciók témakörében. A kábítószer használat okainak és az azzal járó testi és mentális változások bemutatása, a pszichoaktív szerek használatára utaló jelek ismertetése. A szerhasználatra vonatkozó aktuális törvényi szabályozás és drogstratégia, illetve az ellátórendszer és a terápiás intervenciók, kezelések bemutatása. Prevenciós célú és egészségfejlesztő iskolai foglalkozások és projektek szervezéséhez és vezetéséhez szükséges pedagógusi kompetenciák fejlesztése, módszerek bemutatása. Az iskolák együttműködésének javítása drogprevencióval foglalkozó szakemberekkel, mentálhigiénés konzulensekkel, intézetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, drogirodákkal.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu


Különleges kézműves technikák, alapanyagok és azok alkalmazási lehetőségei

Tanfolyam, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 23/28/2015)

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a ma népszerű, különleges kézműves technikákat, az egyedi alapanyagok felhasználási lehetőségeit, és - figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni képességeit - képesek legyenek ezen ismereteket pedagógiai munkájuk során alkalmazni. Sajátítsanak el olyan módszertani ötleteket, amelyek segítségével meg tudják tanítani a gyermekeknek a képzésen tanult kézműves technikákat. Mindezek megvalósításával fejleszthessék a gyermekek finommotorikáját, szem-kéz koordinációját, kreativitását, esztétikai érzékét, fantáziáját, koncentráló képességét, memóriáját, kitartását, jótékony hatást gyakorolva ezzel a gyermek egészséges személyiségfejlődésére és teljesítményére.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu


Családpedagógia a gyakorlatban: utak a családokhoz

Tanfolyam, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 47793/41/2014)

A továbbképzés átfogó célja:

• a család rendszerszemléletű megközelítése és a családpedagógia témaköreiben elméleti és módszertani ismereteket nyújtani; • a párbeszéd élénkítése a pedagógusok, a családok és az illetékes állami és civil szervezetek közt.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu