Szövegszerkesztési, táblázatkezelési és prezentációkészítési ismeretek

Távoktatási forma, 60 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 82/171/2012)     JELENLEG NEM AKKREDITÁLT KÉPZÉS

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő korszerű és átfogó számítástechnikai ismeretek birtokában, megfeleljen az információs társadalom elvárásainak. Elsajátítsa a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentáció-készítő programok alapszintű használatát, megismerje a programok felhasználási lehetőségeit és képes legyen a programokat hatékonyan használni tanári munkája során. Tudjon szaktanári jelentést készíteni a szövegszerkesztő programmal, képes legyen félévi/évvégi statisztikát készíteni a táblázatkezelő programmal, prezentációt létrehozni a prezentációs programmal. A képzésben résztvevő az iskolai számítógépeken futó szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációs programokat készség szinten tudja használni a tanórai munkában és az órára való felkészülésben.
A képzés további célja, hogy az informatika területén elsajátított ismeretek felhasználásával a képzésben résztvevők saját szakmai munkájukat egyszerűsítsék, színesítsék. A program lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők saját tempójukban, saját elképzeléseik szerint sajátítsák el az ismereteket.

Pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu