Óvodai foglalkozások szervezése a mozgásszervi elváltozások megelőzésének érdekében

Távoktatási forma, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 43/100/2014)

A továbbképzés célja a mozgásszervi elváltozások megelőzésének érdekében szervezett óvodai foglalkozások megismerése. A képzés elméleti és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai mozgásos tevékenységek átfogó szemléletű tervezéséhez és szervezéséhez, figyelembe véve az óvodáskori fejlődési sajátosságokat. Cél, hogy a részt vevő pedagógusok mozgásanyag-repertoárja egyensúly-, tartás- és koordinációfejlesztő-javító ismeretekkel gazdagodjon. A tanfolyam célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a finommotorikus képességeket, a testsémát és a manipulációt fejlesztő gyakorlatokat.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu