Gyerekek tanulási zavarai, felismerés és korrekció módjai

Távoktatási forma, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 43/22/2014)

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a tanulási zavarok típusait, és ezek jellemzőinek felismerését, a tanulási zavarok megelőzésének, hatékony módszereit és képes legyen a tanult ismereteket hatékonyan használni tanári munkája során.

A képzés további célja, hogy a pedagógia területén elsajátított ismeretek felhasználásával a képzésben résztvevők saját szakmai munkájukat során a tanulási zavarral küzdő gyerekeket fejleszteni tudják. A program lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők saját tempójukban, saját elképzeléseik szerint sajátítsák el az ismereteket.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu