Népi játékok felhasználásának lehetőségei az óvodai nevelésben

Távoktatási forma, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 957/195/2013)

A továbbképzés célja bemutatni, hogy a népi játékok hogyan alkalmazhatók a mindennapi tanítási-tanulási folyamatba ágyazva. Az óvodapedagógus munkájához szükséges néprajzi alapismeretek megtanítása, valamint a játék és a népi játék jellemzőinek, a hagyomány közvetítési módjainak bemutatása.

A résztvevők megismertetése a népi játékok komplex és differenciált, az adott óvodás közösségnek megfelelő alkalmazásával az óvodai gyakorlatban, valamint az óvodai pedagógiai programba való komplex bekapcsolás lehetőségeivel. A tanfolyam célja továbbá annak bemutatása, hogy mely kompetenciák fejleszthetők a népi játékok segítségével.

Akkreditált pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu