IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban

Távoktatási forma, 30 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 23/149/2015)

A továbbképzés célja gyakorlatorientált, szakszerű tudást átadni az egyes informatikai eszközökben rejlő lehetőségekről - speciálisan a természettudományos oktatásban. A résztvevők gazdagítsák ismereteiket a prezentációkészítés, táblázatkezelés, interaktív tábla, tanulói válaszadó rendszerek és felhőalapú eszközök használata terén. Tudatosítsák ezek felhasználási lehetőségeit kooperatív feladatmegoldások, mérés-értékelés, kreatív feladatok, oktatási segédanyagok létrehozása és online projektek során. Képessé váljanak pedagógiai módszertárukba ezen infotechnológiai eszközöket professzionális módon, rugalmasan és magabiztosan integrálni.

Pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu