Differenciálás és együttműködés a tanórán

Távoktatási forma, 60 óra
Pedagógus továbbképzés (Eng.szám: 957/18/2013)     JELENLEG NEM AKKREDITÁLT KÉPZÉS

A képzés kiemelt célja a pedagógiai szemléletváltás elősegítése, valamint hathatós szakmai segítség nyújtása a tanulási-tanítási folyamat élményszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében kooperatív technikák, élmény- és játékpedagógiai elemek integrálása révén.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő tudatosítsa magában az eredményesség pszichológiai meghatározóit, és a képzés során szerzett pozitív tapasztalatai hozzásegítsék önismerete fejlődéséhez, miközben szakmai munkájában is sikeresebbé válik.

A képzés célja emellett, hogy a résztvevő tágabb perspektívában lássa megváltozott pedagógusi szerepét és a diákok későbbi boldogulásához szükséges kompetenciák rendszerét, és alapos elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen a hagyományostól eltérő, a tanulói tevékenységet a középpontba állító tanulásszervezési stratégiákról, elsősorban az együttműködő tanulásról.

A program célja az aktív, élményszerű tanulás előnyeinek bemutatása a kompetenciafejlesztés, a társadalmi integráció, a kognitív képességek, a társas kapcsolatok és az érzelmi intelligencia, valamint a differenciálás szempontjából. A legfőbb célkitűzés, hogy a résztvevő a képzést követően képes legyen diákjaival bizalmas, támogató kapcsolatot építeni és módszertanilag gazdag, motiváló, multiszenzoriális tanulási környezetet teremtve színvonalas, rendszeres kooperatív tanórákat szervezni.

Pedagógus továbbképzés tematikája: pedakkredit.oh.gov.hu