Konfliktuskezelés tréning

A konstruktív viták valódi párbeszédre, új megoldások keresésére inspirálnak, ám a kezeletlen konfliktusok rombolják a munkahelyi légkört és csökkentik a vállalat eredményességét. Képzésünk célja a munkatársak konfliktusmenedzsment készségének fejlesztése.

Témák:

 • attitűdök, félelmek, hiedelmek
 • álkonfliktustól a valódi konfliktusig
 • az egyéni konfliktuskezelés sajátosságai
 • a konfliktusok okai, típusai
 • a konfliktusmegoldás eszközrendszere
 • stratégia és fejlődési célok
 • destruktív és konstruktív vita
 • problémafókuszú szemlélet

Alkalmazott módszertan:

 • Helyzetgyakorlatok
 • Viselkedési technikák
 • Interaktív prezentáció
 • Kérdőívek kitöltése, értékelése
 • Kiscsoportos feladatok

Elmélet és gyakorlat aránya: Az elmélet és a gyakorlat aránya a tréningen 30-70 %, ami lehetővé teszi, hogy a megismert technikák beépüljenek.

A felnőttképzési törvény hatálya alá NEM tartozó képzés. A képzés díját áfa terheli.